KARTA INFORMACYJNA


KT 183 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Bezpieczeństwo użytkowania urządzeń techniki informatycznej, elektrycznych urządzeń techniki biurowej i urządzeń podłączonych do sieci telekomunikacyjnych, zdalne sterowanie i ochrona oraz związane urządzenia telekomunikacyjne dla systemów elektroenergetycznych.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
13.260; 29.020; 29.240.20; 33.200; 35.020; 35.100.01;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Urząd Komunikacji Elektronicznej
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CLC/TC 108X;  CLC/TC 57;  IEC/TC 108;  IEC/TC 57; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CLC/TC 108X;  CLC/TC 57;  IEC/TC 108;  IEC/TC 57; 
Zastępca Przewodniczącego
mgr inż. Adam Klimpel
tel.: +48603862204
email: aklimpel@op.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 183:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
mgr inż. Sławomir Wroński
tel.: +48225567566
email: slawomir.wronski@pkn.pl
Konsultant KT:
mgr inż. Sławomir Wroński
tel.: +48225567566
email: slawomir.wronski@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +48225567546
email: wpnsti@pkn.pl

Data powołania: 1994-06-30 Wersja do wydruku