KARTA INFORMACYJNA


KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Wdrażanie modelu odniesienia współdziałania otwartych systemów informacyjnych (OSI), uwzględniającego szeroki zakres funkcjonowania sieci komputerowych, różnorodność środków transmisji danych, różne warunki eksploatacji, testowanie i ocena zgodności implementacji; projektowanie, języki programowania ich środowisko i interfejsy systemowe.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
33.040.35; 35.040; 35.060; 35.080; 35.100.01; 35.100.05; 35.100.10; 35.100.20; 35.100.30; 35.100.40; 35.100.50; 35.100.60; 35.100.70; 35.110; 35.240.01; 35.240.20; 35.240.60;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Cyfryzacji
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Ministerstwo Rozwoju
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/SS F12;  CEN/TC 445;  CEN/WS ICT;  CEN/WS JXF;  ISO/IEC JTC 1/SC 22;  ISO/IEC JTC 1/SC 32;  ISO/IEC JTC 1/SC 40;  ISO/IEC JTC 1/SC 6;  ISO/IEC JTC 1/SC 7; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/SS F12;  CEN/TC 445;  CEN/WS ICT;  CEN/WS JXF;  ISO/IEC JTC 1/SC 22;  ISO/IEC JTC 1/SC 32;  ISO/IEC JTC 1/SC 40;  ISO/IEC JTC 1/SC 6;  ISO/IEC JTC 1/SC 7; 
Przewodniczący:
mgr inż. Krzysztof Piotrowski
tel.: +48603862598
email: krzysztof.piotrowski@itsmf.org.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 171:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
mgr inż. Sławomir Wroński
tel.: +48225567566
email: slawomir.wronski@pkn.pl
Konsultant KT:
mgr inż. Sławomir Wroński
tel.: +48225567566
email: slawomir.wronski@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +48225567601
email: wpnsti@pkn.pl

Data powołania: 1994-05-26 Wersja do wydruku