KARTA INFORMACYJNA


KT 285 ds. Górniczych Maszyn i Urządzeń Dołowych
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Kombajny chodnikowe i ścianowe; urządzenia strugowe; przenośniki zgrzebłowe i taśmowe; obudowy zmechanizowane metalowe; kompleksy zmechanizowane; urządzenia kotwiąco - przesuwające przenośników zgrzebłowych i strugów; maszyny i urządzenia do podsadzki pneumatycznej; napędy i sterowania hydrauliczne; łańcuchy ogniowe; ładowarki; szynowe koleje spągowe i podwieszone; wozy kopalniane; lokomotywy spalinowe, elektryczne i pneumatyczne; górnicze maszyny i urządzenia wirowe w tym: pompy oraz silniki spalinowe i pneumatyczne, wiertnice, wozy wiertnicze; armatura sprężonego powietrza; urządzenia odpylające i rzewietrzania wyrobisk górniczych w tym: instalacje zraszające i odpylające, wentylatory lutniowe i głównego przewietrzania; maszyny i urządzenia do robót pomocniczych w tym: kołowroty, ciągarki linowe i łańcuchowe, zespoły i części maszyn oraz urządzeń.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
01.040.73; 73.100; 73.100.10; 73.100.20; 73.100.30; 73.100.40;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Energii
Ministerstwo Rozwoju
Wyższy Urząd Górniczy
Przewodniczący:
dr inż. Edward Pieczora
tel.: +48322374629
email: epieczora@komag.eu
Zastępca Przewodniczącego
mgr inż. Romana Zając
tel.: +48322374177
email: rzajac@komag.eu
Umiejscowienie sekretariatu w KT 285:
Instytut Techniki Górniczej KOMAG
44-101   Gliwice  Ul. Pszczyńska 37
tel.: +48322374100
fax.: +48322310843
Sekretarz KT:
mgr Dorota Wierzbicka
tel.: +48322374517
email: dwierzbicka@komag.eu
Konsultant KT:
mgr inż. Krzysztof Rakowski
tel.: +48323597966
email: krzysztof.rakowski@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Górnictwa
40-032 Ul. Dąbrowskiego 22
tel.: +48323597965
fax.: +48323597968
email: wpnsgr@pkn.pl

Data powołania: 1999-07-01 Wersja do wydruku