KARTA INFORMACYJNA


KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Stałe, ciekłe i gazowe materiały elektroizolacyjne; układy elektroizolacyjne. Precyzowanie wymagań dla poszczególnych materiałów i określanie metod badań.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
13; 29.035; 29.035.01; 29.035.10; 29.035.20; 29.035.30; 29.035.50; 29.035.60; 29.035.99; 29.040; 29.040.01; 29.040.10; 29.040.20; 29.040.99; 29.080;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Energii
Ministerstwo Środowiska
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CLC/SR 10;  CLC/SR 112;  CLC/SR 15;  CLC/TC 111X;  IEC/TC 10;  IEC/TC 111;  IEC/TC 112;  IEC/TC 15; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CLC/SR 10;  CLC/SR 112;  CLC/SR 15;  CLC/TC 111X;  IEC/TC 10;  IEC/TC 111;  IEC/TC 112;  IEC/TC 15; 
Przewodniczący:
dr inż. Teresa A. Buchacz
tel.: +48691510865
email: teresa.buchacz@elektryka.com.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 303:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
inż. Wojciech Trechciński
tel.: 22 556 74 78
email: wojciech.trechcinski@pkn.pl
Konsultant KT:
inż. Wojciech Trechciński
tel.: 22 556 74 78
email: wojciech.trechcinski@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Elektrotechniki
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +4822 556 75 45
email: wpnset@pkn.pl

Data powołania: 2005-07-07 Wersja do wydruku