KARTA INFORMACYJNA


KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
Powrót Program prac Aktualne PN
Zakres tematyczny:
Stałe, ciekłe i gazowe materiały elektroizolacyjne; układy elektroizolacyjne. Precyzowanie wymagań dla poszczególnych materiałów i określanie metod badań.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
13; 29.035; 29.035.01; 29.035.10; 29.035.20; 29.035.30; 29.035.50; 29.035.60; 29.035.99; 29.040; 29.040.01; 29.040.10; 29.040.20; 29.040.99; 29.080;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Energii
Ministerstwo Środowiska
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CLC/SR 10;  CLC/SR 112;  CLC/SR 15;  CLC/TC 111X;  CLC/TC 111X/WG 05;  CLC/TC 111X/WG 06;  CLC/TC 111X/WG 07;  CLC/TC 111X/WG 08;  IEC/TC 10;  IEC/TC 10/MT 20;  IEC/TC 10/MT 21;  IEC/TC 10/MT 22;  IEC/TC 10/MT 23;  IEC/TC 10/MT 24;  IEC/TC 10/MT 25;  IEC/TC 10/MT 26;  IEC/TC 10/MT 27;  IEC/TC 10/MT 28;  IEC/TC 10/MT 30;  IEC/TC 10/MT 31;  IEC/TC 10/MT 36;  IEC/TC 10/MT 38;  IEC/TC 10/PT 10-5;  IEC/TC 10/PT 62961;  IEC/TC 10/PT 62975;  IEC/TC 10/PT 63012;  IEC/TC 10/PT 63025;  IEC/TC 10/PT 63030;  IEC/TC 10/WG 21;  IEC/TC 10/WG 33;  IEC/TC 10/WG 34;  IEC/TC 10/WG 37;  IEC/TC 111;  IEC/TC 111/AHG 10;  IEC/TC 111/AHG 11;  IEC/TC 111/AHG 12;  IEC/TC 111/AHG 5;  IEC/TC 111/AHG 7;  IEC/TC 111/AHG 9;  IEC/TC 111/JWG ECD - 62959;  IEC/TC 111/MT 62430;  IEC/TC 111/MT 62474;  IEC/TC 111/PT 62321-8;  IEC/TC 111/PT 62650;  IEC/TC 111/PT 62824;  IEC/TC 111/PT 63000;  IEC/TC 111/PT 63031;  IEC/TC 111/VT 62474;  IEC/TC 111/WG 1;  IEC/TC 111/WG 3;  IEC/TC 112;  IEC/TC 112/AG 11;  IEC/TC 112/JMT 9;  IEC/TC 112/JWG 12;  IEC/TC 112/MT 10;  IEC/TC 112/WG 1;  IEC/TC 112/WG 2;  IEC/TC 112/WG 3;  IEC/TC 112/WG 4;  IEC/TC 112/WG 5;  IEC/TC 112/WG 6;  IEC/TC 112/WG 7;  IEC/TC 112/WG 8;  IEC/TC 15;  IEC/TC 15/MT 1;  IEC/TC 15/MT 10;  IEC/TC 15/MT 11;  IEC/TC 15/MT 3;  IEC/TC 15/WG 5;  IEC/TC 15/WG 6;  IEC/TC 15/WG 7;  IEC/TC 15/WG 8;  IEC/TC 15/WG 9; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CLC/SR 10;  CLC/SR 112;  CLC/SR 15;  CLC/TC 111X;  CLC/TC 111X/WG 05;  CLC/TC 111X/WG 06;  CLC/TC 111X/WG 07;  CLC/TC 111X/WG 08;  IEC/TC 10;  IEC/TC 10/MT 20;  IEC/TC 10/MT 21;  IEC/TC 10/MT 22;  IEC/TC 10/MT 23;  IEC/TC 10/MT 24;  IEC/TC 10/MT 25;  IEC/TC 10/MT 26;  IEC/TC 10/MT 27;  IEC/TC 10/MT 28;  IEC/TC 10/MT 30;  IEC/TC 10/MT 31;  IEC/TC 10/MT 36;  IEC/TC 10/MT 38;  IEC/TC 10/PT 10-5;  IEC/TC 10/PT 62961;  IEC/TC 10/PT 62975;  IEC/TC 10/PT 63012;  IEC/TC 10/PT 63025;  IEC/TC 10/PT 63030;  IEC/TC 10/WG 21;  IEC/TC 10/WG 33;  IEC/TC 10/WG 34;  IEC/TC 10/WG 37;  IEC/TC 111;  IEC/TC 111/AHG 10;  IEC/TC 111/AHG 11;  IEC/TC 111/AHG 12;  IEC/TC 111/AHG 5;  IEC/TC 111/AHG 7;  IEC/TC 111/AHG 9;  IEC/TC 111/JWG ECD - 62959;  IEC/TC 111/MT 62430;  IEC/TC 111/MT 62474;  IEC/TC 111/PT 62321-8;  IEC/TC 111/PT 62650;  IEC/TC 111/PT 62824;  IEC/TC 111/PT 63000;  IEC/TC 111/PT 63031;  IEC/TC 111/VT 62474;  IEC/TC 111/WG 1;  IEC/TC 111/WG 3;  IEC/TC 112;  IEC/TC 112/AG 11;  IEC/TC 112/JMT 9;  IEC/TC 112/JWG 12;  IEC/TC 112/MT 10;  IEC/TC 112/WG 1;  IEC/TC 112/WG 2;  IEC/TC 112/WG 3;  IEC/TC 112/WG 4;  IEC/TC 112/WG 5;  IEC/TC 112/WG 6;  IEC/TC 112/WG 7;  IEC/TC 112/WG 8;  IEC/TC 15;  IEC/TC 15/MT 1;  IEC/TC 15/MT 10;  IEC/TC 15/MT 11;  IEC/TC 15/MT 3;  IEC/TC 15/WG 5;  IEC/TC 15/WG 6;  IEC/TC 15/WG 7;  IEC/TC 15/WG 8;  IEC/TC 15/WG 9; 
Przewodniczący:
dr inż. Teresa A. Buchacz
tel.: +48691510865
email: teresa.buchacz@elektryka.com.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 303:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
inż. Wojciech Trechciński
tel.: 22 556 74 78
email: wojciech.trechcinski@pkn.pl
Konsultant KT:
inż. Wojciech Trechciński
tel.: 22 556 74 78
email: wojciech.trechcinski@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Elektrotechniki
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +4822 556 75 45
email: wpnset@pkn.pl

Data powołania: 2005-07-07 Wersja do wydruku