KARTA INFORMACYJNA


KT 304 ds. Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Koordynacja prac w zakresie aspektów systemowych dostawy energii elektrycznej ze szczególnym uwzględnieniem systemów zasilania oraz aspektów związanych z akceptowalną przez użytkownika energii elektrycznej równowagą kosztów i jakości. Współpraca normalizacyjna w zakresie zagadnień objętych tematyką zarządzania rynkiem energii. Terminologia, niezawodność systemu elektroenergetycznego i dostawy energii elektrycznej, bezpieczeństwo, parametry systemu, wymagania dotyczące praktyki łączeń, automatyka zabezpieczeniowa i sterowanie, pomiary zużycia energii, systemy obliczania należności stosowanie w publicznych sieciach zasilających, usługi dotyczące sieci, wymagania danych, właściwości dostarczanej energii (wartości znamionowe i zakresy zmienności napięć, prądów i częstotliwości przy wytwarzaniu, przysyłaniu, rozdziale i odbiorze; parametry: ciągłość zasilania, zapady napięcia, przepięcia, spadki i wahania napięcia, harmoniczne i interharmoniczne na złączach sieci elektroenergetycznych WN, SN , nn i instalacji użytkowników).
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
03.100; 17.220.01; 27.010; 29.020;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Krajowa Agencja Poszanowania Energii SA
Ministerstwo Cyfryzacji
Ministerstwo Energii
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Ministerstwo Obrony Narodowej
Ministerstwo Rozwoju
Ministerstwo Środowiska
Urząd Dozoru Technicznego
Urząd Komunikacji Elektronicznej
Urząd Regulacji Energetyki
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/CLC/WS EINSTEIN;  CEN/SS F23;  CEN/WS 073;  CLC/CEN/ETSI SGCG;  CLC/SR 118;  CLC/SR 120;  CLC/TC 8X;  IEC/ACTAD;  IEC/PC 118;  IEC/SC 8A;  IEC/SyC Smart Energy;  IEC/TC 120;  IEC/TC 123;  IEC/TC 8;  IEC/TC 8/SC 8A;  IEC/TC 8/SC 8B;  ISO/TC 301; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/CLC/WS EINSTEIN;  CEN/SS F23;  CEN/WS 073;  CLC/CEN/ETSI SGCG;  CLC/SR 118;  CLC/SR 120;  CLC/TC 8X;  IEC/ACTAD;  IEC/PC 118;  IEC/SC 8A;  IEC/SyC Smart Energy;  IEC/TC 120;  IEC/TC 123;  IEC/TC 8;  IEC/TC 8/SC 8A;  IEC/TC 8/SC 8B;  ISO/TC 301; 
Zastępca Przewodniczącego
mgr inż. Maciej Turek
tel.: +48503781696
email: maciejtu@poczta.onet.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 304:
Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej
60-637   Poznań  Ul. Wołyńska 22
tel.: +48618460200
fax.: +48618460209
Sekretarz KT:
dr inż. Jarosław Tomczykowski
tel.: +48618460200
email: tomczykowski@ptpiree.pl
Konsultant KT:
dr inż. Alicja Haras
tel.: 22 556 76 45
email: alicja.haras@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Elektrotechniki
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +4822 556 75 45
email: wpnset@pkn.pl

Data powołania: 2007-12-18 Wersja do wydruku