KARTA INFORMACYJNA


KT 306 ds. Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony Ludności
Powrót Program prac Aktualne PN
Zakres tematyczny:
Zintegrowane zarządzanie granicami, infrastruktura krytyczna (budynki, cywilna infrastruktura inżynieryjna, bezpieczeństwo w zasilania w wodę, zasilania w energię), ochrona i obrona przed BMR, ochrona obywateli przed zjawiskami groźnymi dla życia i zdrowia lub powodującymi straty materialne oraz minimalizowanie ich skutków, przeciwdziałanie terroryzmowi, bezpieczeństwo łańcucha dostaw, zmniejszenie ryzyka popełniania przestępstw z wykorzystaniem produktów i usług, służby ratunkowe, likwidacja skutków użycia BMR i wystąpienia naturalnych kataklizmów.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
01.040.03; 01.040.13; 03.080.20; 03.080.30; 03.100.01; 13.060.01; 13.200; 13.310; 13.340.01; 13.340.10; 13.340.99; 95.020;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Centralny Zarząd Służby Więziennej
Krajowa Izba Gospodarcza
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Ministerstwo Obrony Narodowej
Ministerstwo Rozwoju
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Ministerstwo Sprawiedliwości
Ministerstwo Środowiska
Naczelna Organizacja Techniczna - Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/SS A11;  CEN/TC 164;  CEN/TC 388;  CEN/TC 391;  CLC/TC 79;  ISO/TC 292; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/SS A11;  CEN/TC 388;  CEN/TC 391;  ISO/TC 292; 
Przewodniczący:
dr inż. Andrzej Wójcik
tel.: +48601616379
email: andrzejw@esinstal.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 306:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
mgr inż. Joanna Skwarek
tel.: 22 556 76 03
email: joanna.skwarek@pkn.pl
Konsultant KT:
mgr inż. Joanna Skwarek
tel.: 22 556 76 03
email: joanna.skwarek@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +48225567603
fax.: +4822 556 77 98
email: wpnsob@pkn.pl

Data powołania: 2008-11-20 Wersja do wydruku