KARTA INFORMACYJNA


KT 307 ds. Zrównoważonego Budownictwa
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Metody oceny nowych i istniejących obiektów budowlanych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, w tym środowiskowe deklaracje wyrobów budowlanych . Opis metodyki i ocena użytkowych właściwości obiektów budowlanych w pełnym cyklu życia zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, w tym właściwości użytkowych dotyczących zdrowia i komfortu
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
91.010; 91.020;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Ministerstwo Rozwoju
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/TC 350;  CEN/WS SUSTINROADS;  ISO/TC 59/SC 17; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/TC 350;  CEN/WS SUSTINROADS;  ISO/TC 59/SC 17; 
Przewodniczący:
dr inż. Michał Piasecki
tel.: +48225796187
email: m.piasecki@itb.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 307:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
mgr inż. Małgorzata Siemińska
tel.: 22 556 74 38
email: malgorzata.sieminska@pkn.pl
Konsultant KT:
mgr inż. Małgorzata Siemińska
tel.: 22 556 74 38
email: malgorzata.sieminska@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +4822 556 74 39
fax.: +4822 556 74 18
email: wpnsbd@pkn.pl

Data powołania: 2008-12-29 Wersja do wydruku