KARTA INFORMACYJNA


KT 126 ds. Rur Stalowych
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Rury ze szwem i bez szwu, przewodowe, konstrukcyjne, kotłowe, wiertnicze i wydobywcze.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
23.040.10; 77.140.75;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Ministerstwo Rozwoju
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/TC 342;  ECISS/TC 110;  ISO/TC 17/SC 19;  ISO/TC 5;  ISO/TC 5/SC 1;  ISO/TC 5/SC 11;  ISO/TC 67/SC 5; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/TC 342;  ECISS/TC 110;  ISO/TC 17/SC 19;  ISO/TC 5;  ISO/TC 5/SC 1;  ISO/TC 5/SC 11;  ISO/TC 67/SC 5; 
Przewodniczący:
mgr inż. Dariusz Chromik
tel.: +48323480022
email: dariusz.chromik@tuv-sud.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 126:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
mgr inż. Dorota Koźmin
tel.: +48323597960
email: dorota.kozmin@pkn.pl
Konsultant KT:
mgr inż. Dorota Koźmin
tel.: +48323597960
email: dorota.kozmin@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Hutnictwa
40-032 Ul. Dąbrowskiego 22
tel.: +48323597965
fax.: +48323597968
email: wpnsht@pkn.pl

Data powołania: 1994-05-26 Wersja do wydruku