KARTA INFORMACYJNA


KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Zagadnienia ogólne dotyczące koksu, półkoksu, paliw formowanych, brykietów, biopaliw stałych, odnawialnych paliw stałych (klasyfikacja, terminologia, pobieranie próbek itp.). Gatunki koksu, paliw formowanych, półkoksu, biopaliw stałych, odnawialnych paliw stałych oraz wymagania co do nich jako produktów handlowych. Metody badań własności mechanicznych, fizykochemicznych i chemicznych koksu, półkoksu, paliw formowanych, brykietów, biopaliw stałych i odnawialnych paliw stałych wprowadzonych do obrotu. Zagadnienia dotyczące składowania koksu i paliw formowanych. Paliwa i rozpałki do gryla- testowanie jakości oraz wymagania dla produktów handlowych.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
73.040; 75.160.10;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Energii
Ministerstwo Rozwoju
Ministerstwo Środowiska
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/TC 335;  CEN/TC 343;  CEN/TC 363;  CEN/TC 383;  ISO/TC 238;  ISO/TC 27/SC 3;  ISO/TC 27/SC 4;  ISO/TC 27/SC 5;  ISO/TC 300; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/TC 335;  CEN/TC 343;  CEN/TC 363;  CEN/TC 383;  ISO/TC 238;  ISO/TC 27/SC 3;  ISO/TC 300; 
Przewodniczący:
dr inż. Aleksander Sobolewski
tel.: +48322715152
email: jkaworek@ichpw.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 144:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
mgr Rafał Wolas
tel.: +48323597962
email: rafal.wolas@pkn.pl
Konsultant KT:
mgr Rafał Wolas
tel.: +48323597962
email: rafal.wolas@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Górnictwa
40-032 Ul. Dąbrowskiego 22
tel.: +48323597965
fax.: +48323597968
email: wpnsgr@pkn.pl

Data powołania: 1994-05-26 Wersja do wydruku