KARTA INFORMACYJNA


KT 146 ds. Kształtowników Stalowych
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Kształtowniki, w tym: szyny kolejowe i tramwajowe, akcesoria kolejowe, wymiary kęsisk, kęsów i prętów walcowanych na gorąco.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
45.080; 77.140.10; 77.140.60; 77.140.70;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Ministerstwo Rozwoju
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
ECISS/TC 103;  ISO/TC 17/SC 15; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
ISO/TC 17/SC 15; 
Przewodniczący:
mgr inż. Marek Grodzicki
tel.: +48322347713
email: mgrodzicki@hutalab.com.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 146:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
mgr inż. Dorota Koźmin
tel.: +48323597960
email: dorota.kozmin@pkn.pl
Konsultant KT:
mgr inż. Dorota Koźmin
tel.: +48323597960
email: dorota.kozmin@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Hutnictwa
40-032 Ul. Dąbrowskiego 22
tel.: +48323597965
fax.: +48323597968
email: wpnsht@pkn.pl

Data powołania: 1994-05-26 Wersja do wydruku