KARTA INFORMACYJNA


KT 164 ds. Bezpieczeństwa w Górnictwie
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Wymagania bezpieczeństwa dla: wyposażenia technicznego zakładów górniczych, systemów zasilania i zabezpieczeń w elektroenergetyce kopalnianej, telekomunikacji w zakładach górniczych, urządzeń i systemów oceny zagrożeń naturalnych.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
13.110; 13.180; 29.020; 73.100; 73.100.20; 73.100.40; 91.160.10;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Energii
Ministerstwo Rozwoju
Wyższy Urząd Górniczy
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/TC 196; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/TC 196; 
Przewodniczący:
dr hab. inż. Marek Jerzy Jaszczuk
tel.: +48322372124
email: marek.jaszczuk@polsl.pl
Zastępca Przewodniczącego
dr inż. Andrzej Figiel
tel.: +48322374604
email: afigiel@komag.eu
Umiejscowienie sekretariatu w KT 164:
Instytut Techniki Górniczej KOMAG
44-101   Gliwice  Ul. Pszczyńska 37
tel.: +48322374100
fax.: +48322310843
Sekretarz KT:
mgr inż. Romana Zając
tel.: +48322374177
email: rzajac@komag.eu
Konsultant KT:
mgr inż. Krzysztof Rakowski
tel.: +48323597966
email: krzysztof.rakowski@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Górnictwa
40-032 Ul. Dąbrowskiego 22
tel.: +48323597965
fax.: +48323597968
email: wpnsgr@pkn.pl

Data powołania: 1994-05-26 Wersja do wydruku