KARTA INFORMACYJNA


KT 221 ds. Górnictwa, Przeróbki i Analiz Rud
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Zagadnienia górnictwa i przeróbki rud ze szczególnym uwzględnieniem problematyki dotyczącej samojezdnych maszyn górniczych i klimatyzacji oraz analiza chemiczna surowców i produktów wzbogacania rud miedzi.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
13.100; 73.020; 73.060.99; 73.100; 73.120;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Energii
Ministerstwo Rozwoju
Wyższy Urząd Górniczy
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/TC 196;  ISO/TC 183; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
ISO/TC 183; 
Przewodniczący:
mgr inż. Leszek Krawczyk
tel.: +48605070301
email: lkrawczyk@cuprum.wroc.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 221:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
mgr Rafał Wolas
tel.: +48323597962
email: rafal.wolas@pkn.pl
Konsultant KT:
mgr Rafał Wolas
tel.: +48323597962
email: rafal.wolas@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Górnictwa
40-032 Ul. Dąbrowskiego 22
tel.: +48323597965
fax.: +48323597968
email: wpnsgr@pkn.pl

Data powołania: 1994-06-30 Wersja do wydruku