KARTA INFORMACYJNA


KT 29 ds. Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i Metali
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Pobieranie i przygotowanie próbek do badania składu chemicznego z rud, koncentratów i metali; metody analiz chemicznych surówki, żeliwa i stali, metali nieżelaznych i ich stopów, rud, koncentratów (za wyjątkiem surowców i produktów wzbogacania rud miedzi), spieków i grudek, żelazostopów, węglików spiekanych.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
71.040.40; 73.060; 77.080.01; 77.080.10; 77.080.20; 77.100; 77.120.10; 77.120.20; 77.120.30; 77.120.40; 77.120.50; 77.120.60; 77.120.70; 77.160;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Rozwoju
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
ECISS/TC 102;  ISO/TC 102;  ISO/TC 102/SC 1;  ISO/TC 102/SC 2;  ISO/TC 119/SC 4;  ISO/TC 132;  ISO/TC 17/SC 1;  ISO/TC 183; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
ECISS/TC 102;  ISO/TC 102;  ISO/TC 102/SC 1;  ISO/TC 102/SC 2;  ISO/TC 119/SC 4;  ISO/TC 132;  ISO/TC 17/SC 1; 
Przewodniczący:
prof.dr hab. inż. Andrzej Wyciślik
tel.: +48326034135
email: andrzej.wycislik@polsl.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 29:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
Urszula Niedźwiedzka
tel.: +48323597963
email: urszula.niedzwiedzka@pkn.pl
Konsultant KT:
Urszula Niedźwiedzka
tel.: +48323597963
email: urszula.niedzwiedzka@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Hutnictwa
40-032 Ul. Dąbrowskiego 22
tel.: +48323597965
fax.: +48323597968
email: wpnsht@pkn.pl

Data powołania: 1994-04-28 Wersja do wydruku