KARTA INFORMACYJNA


KT 127 ds. Surowców Hutniczych i Stali
Powrót Program prac Aktualne PN
Zakres tematyczny:
Zagadnienia ogólne (klasyfikacja, terminologia itp. ), surówka, żelazostopy, złom, wymagania dla blach grubych i - z wyjątkiem wymiarowych - dla kęsisk, kęsów, walcówki i prętów walcowanych na gorąco ze stali konstrukcyjnych, niestopowych i stopowych (w tym do zbrojenia betonu, automatowe, trudnordzewiejące, do obróbki cieplnej), odkuwki swobodnie kute i pręty kute oraz koordynacja prac Komitetów Technicznych zajmujących się problematyką stali.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
77.080.10; 77.080.20; 77.100; 77.140.10; 77.140.15; 77.140.20; 77.140.30; 77.140.50; 77.140.60;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Rozwoju
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
ECISS/TC 100;  ECISS/TC 103;  ECISS/TC 104;  ECISS/TC 107;  ECISS/TC 111;  ISO/TC 17;  ISO/TC 17/SC 10;  ISO/TC 17/SC 16;  ISO/TC 17/SC 17;  ISO/TC 17/SC 3;  ISO/TC 17/SC 4; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
ECISS/TC 100;  ECISS/TC 103;  ECISS/TC 104;  ECISS/TC 107;  ISO/TC 17;  ISO/TC 17/SC 10;  ISO/TC 17/SC 16;  ISO/TC 17/SC 17;  ISO/TC 17/SC 3; 
Przewodniczący:
mgr inż. Andrzej Całek
tel.: +48343238655
email: acalek@isd-hcz.com.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 127:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
mgr inż. Henryk Koziołek
tel.: 32 359 79 66
email: henryk.koziolek@pkn.pl
Konsultant KT:
mgr inż. Henryk Koziołek
tel.: 32 359 79 66
email: henryk.koziolek@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Hutnictwa
40-032 Ul. Dąbrowskiego 22
tel.: +48323597965
fax.: +48323597968
email: wpnsht@pkn.pl

Data powołania: 1994-05-26 Wersja do wydruku