KARTA INFORMACYJNA


KT 220 ds. Naturalnych Paliw Stałych
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Klasyfikacja, terminologia, pobieranie i przygotowanie próbek do badań węgla kamiennego, węgla brunatnego i innych niskouwęglonych paliw ( lignity, łupki itp. ) zwanych naturalnymi paliwami stałymi; klasy i sortymenty węgla kamiennego i brunatnego; metody badań własności fizykochemicznych i chemicznych węgla kamiennego i brunatnego; metody badań petrograficznych węgli; metody badań popiołu.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
01.040.73; 73.040; 75.160.10;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Energii
Ministerstwo Rozwoju
Ministerstwo Środowiska
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/SS N02;  ISO/TC 27/SC 4;  ISO/TC 27/SC 5; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/SS N02;  ISO/TC 27/SC 5; 
Przewodniczący:
dr Leokadia Róg
tel.: +48322592276
email: lrog@gig.katowice.pl
Zastępca Przewodniczącego
dr inż. Andrzej Albiniak
tel.: +48713206263
email: andrzej.albiniak@pwr.edu.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 220:
Główny Instytut Górnictwa
40-166   Katowice  Pl. Gwarków 1
tel.: +48322581631
fax.: +48322596533
Sekretarz KT:
mgr Alicja Toborek
tel.: +48322592388
email: atoborek@gig.katowice.pl
Konsultant KT:
mgr Rafał Wolas
tel.: +48323597962
email: rafal.wolas@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Górnictwa
40-032 Ul. Dąbrowskiego 22
tel.: +48323597965
fax.: +48323597968
email: wpnsgr@pkn.pl

Data powołania: 1994-06-30 Wersja do wydruku