KARTA INFORMACYJNA


KT 219 ds. Ciężkich Metali Nieżelaznych
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Zagadnienia ogólne dotyczące metali nieżelaznych jak: oznaczenia, cechowanie, pakowanie, terminologia surowców, półwyrobów i wyrobów. Surowce (w tym surowce wtórne); gatunki miedzi niklu, cynku, ołowiu, cyny, metali szlachetnych i ich stopów (z wyjątkiem metali wysokiej czystości, półprzewodników, odlewniczych stopów ciężkich metali nieżelaznych, metali o wysokim oporze omowym, spoiw) i innych jak np. kadmu, selenu, talu; półwyroby: katody, gąski, wlewki, walcówka, płyty itp.; wyroby walcowane na gorąco i zimno, wyciskane i ciągnione (z wyjatkiem odkuwek, drutów przewodowych; taśm, prętów i drutów do spawania); inne półwyroby i wyroby jak np. wałki i tuleje, krążki i kształtki, styki, pył cynkowy, śrut myśliwski, kubki do baterii galwanicznych suchych; specyficzne metody badań dotyczące ciężkich metali nieżelaznych jak np. próba rtęciowa stopów miedzi, próba wydłużenia sprężyny, badania odporności na kruchość wodorową.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
01.040.77; 23.040.15; 77.120.30; 77.120.40; 77.120.60; 77.120.70; 77.150;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Rozwoju
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/SS M14;  CEN/TC 133;  CEN/TC 209;  IEC/TC 68;  ISO/TC 155;  ISO/TC 26;  ISO/TC 298; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/SS M14;  CEN/TC 133;  CEN/TC 209;  ISO/TC 155;  ISO/TC 26;  ISO/TC 298; 
Przewodniczący:
mgr inż. Witold Malec
tel.: +48322380511
email: witoldml@imn.gliwice.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 219:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
mgr inż. Jan Jankowicz
tel.: +48323597960
email: jan.jankowicz@pkn.pl
Konsultant KT:
mgr inż. Jan Jankowicz
tel.: +48323597960
email: jan.jankowicz@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Hutnictwa
40-032 Ul. Dąbrowskiego 22
tel.: +48323597965
fax.: +48323597968
email: wpnsht@pkn.pl

Data powołania: 1994-06-30 Wersja do wydruku