KARTA INFORMACYJNA


KT 314 ds. Nanotechnologii
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Zagadnienia związane z materią i procesami w nanoskali, zwykle, ale nie wyłącznie, o wymiarze poniżej 100 nm w jednym lub więcej kierunkach, wtedy gdy właściwości zależne od wymiarów umożliwiają nowe zastosowania; wykorzystanie właściwości materiałów w nanoskali do wytwarzania ulepszonych materiałów, urządzeń i systemów wykorzystujących te nowe właściwości; terminologia i nomenklatura, metrologia i oprzyrządowanie, wraz ze specyfikacjami dla materiałów odniesienia, metodologiami badawczymi, modelowaniem i symulacją, z opartymi na podstawach naukowych zagadnieniami ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
01.040.07; 07.030; 11.100.10; 13.100;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Ministerstwo Obrony Narodowej
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Ministerstwo Rozwoju
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Ministerstwo Zdrowia
Ministerstwo Środowiska
Polska Akademia Nauk
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/SS I44;  CEN/TC 352;  CLC/WS SGRM;  ISO/TC 229;  ISO/TC 281; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/SS I44;  CEN/TC 352;  CLC/WS SGRM;  ISO/TC 229;  ISO/TC 281; 
Przewodniczący:
Maria Zielecka
tel.: +48225682840
email: maria.zielecka@ichp.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 314:
Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania
30-011   Kraków  Ul. Wrocławska 37a
tel.: +48126317100
fax.: +48126339490
Sekretarz KT:
mgr inż. Jacek Wojtal
tel.: +48126317286
email: jacek.wojtal@ios.krakow.pl
Konsultant KT:
mgr inż. Sławomir Maciejewski
tel.: 22 556 74 67
email: slawomir.maciejewski@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Nanotechnologii i Innowacji
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +48225567546
email: wpnsni@pkn.pl

Data powołania: 2011-12-30 Wersja do wydruku