KARTA INFORMACYJNA


KT 125 ds. Udostępniania i Eksploatacji Złóż Kopalin
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Kapitalne wyrobiska górnicze pionowego i poziomego udostępnienia i eksploatacji złóż kopalin oraz główne obiekty technologiczne podziemnych zakładów górniczych (szyby i szybiki górnicze, wyrobiska korytarzowe i komorowe, układy technologiczne głównego odwadniania, przewietrzania i klimatyzacji, podsadzania wyrobisk, sieci sprężonego powietrza, obiekty technologiczne i funkcyjne).
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
73.020; 73.100;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Energii
Wyższy Urząd Górniczy
Przewodniczący:
mgr inż. Rajmund Solga
tel.: +48327869401
email: rajmund@opoczta.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 125:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
mgr Rafał Wolas
tel.: +48323597962
email: rafal.wolas@pkn.pl
Konsultant KT:
mgr Rafał Wolas
tel.: +48323597962
email: rafal.wolas@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Górnictwa
40-032 Ul. Dąbrowskiego 22
tel.: +48323597965
fax.: +48323597968
email: wpnsgr@pkn.pl

Data powołania: 1994-05-26 Wersja do wydruku