KARTA INFORMACYJNA


KT 68 ds. Pomiarów i Badań Wysokonapięciowych
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Urządzenia i układy pomiarowe do prób napięciem przemiennym, napięciem udarowym piorunowym i napięciem łączeniowym oraz do pomiarów wyładowań niezupełnych; aparatura pomiarowa, jak oscyloskopy i woltomierze wartości szczytowej do pomiarów napięć impulsywnych; aparatura do cyfrowego zapisu pomiarów impulsów wysokonapięciowych.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
13.260; 17.220.20; 19; 19.080;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Energii
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CLC/SR 122;  CLC/SR 42;  IEC/TC 122;  IEC/TC 42; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CLC/SR 122;  CLC/SR 42;  IEC/TC 122;  IEC/TC 42; 
Przewodniczący:
dr inż. Paweł Zydroń
tel.: +48126172835
email: pzydron@agh.edu.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 68:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
dr inż. Alicja Haras
tel.: 22 556 76 45
email: alicja.haras@pkn.pl
Konsultant KT:
dr inż. Alicja Haras
tel.: 22 556 76 45
email: alicja.haras@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Elektrotechniki
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +4822 556 75 45
email: wpnset@pkn.pl

Data powołania: 1994-04-28 Wersja do wydruku