KARTA INFORMACYJNA


KT 281 ds. Bezpieczeństwa Maszyn pod Względem Elektrycznym
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Działalność normalizacyjna odnosząca się do urządzeń elektrycznych i elektronicznych i zespołów maszyn (włączając grupy maszyn pracujących razem w sposób skoordynowany, z wyłączeniem systemów wyższego rzędu - automatów i robotów) nie przeznaczonych do przenoszenia w trakcie pracy, ale które mogą zawierać elementy przenośne. Działalność obejmuje wyposażenie zwiazane z punktem przyłączenia do maszyny zasilania elektrycznego.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
13.110; 13.260; 29.020; 29.260.99; 61.080;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Energii
Ministerstwo Rozwoju
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CLC/TC 44X;  IEC/TC 44;  ISO/TC 199; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CLC/TC 44X;  IEC/TC 44; 
Przewodniczący:
dr inż. Marek Dźwiarek
tel.: +48226234635
email: madzw@ciop.pl
Zastępca Przewodniczącego
mgr inż. Andrzej Pokorski
tel.: +48225118441
email: andrzej.pokorski@schneider-electric.com
Umiejscowienie sekretariatu w KT 281:
Schneider Electric Polska Sp. z o.o.
02-673   Warszawa  ul. Konstruktorska 12
tel.: +48225118200
fax.: +48225118202
Sekretarz KT:
mgr inż. Mariola Sieradzka-Zagrajek
tel.: +48506163551
email: mariola.sieradzka@schneider-electric.com
Konsultant KT:
inż. Barbara Rybicka
tel.: 22 556 76 66
email: barbara.rybicka@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Elektryki
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +4822 556 78 33
email: wpnsel@pkn.pl

Data powołania: 1998-11-19 Wersja do wydruku