KARTA INFORMACYJNA


KT 81 ds. Przekładników i Transformatorów Małej Mocy
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Przekładniki napięciowe, prądowe, kombinowane (elektroniczno - elektryczne), pomiarowe; transformatory małej mocy oddzielające, transformatory separacyjne, transformatory bezpieczeństwa, autotransformatory, transformatory regulacyjne, izolujące, dławiki małej mocy.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
17.220.20; 29.180;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Energii
Ministerstwo Rozwoju
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CLC/BTTF 146-1;  CLC/SR 96;  CLC/TC 38;  IEC/TC 38;  IEC/TC 96; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CLC/BTTF 146-1;  CLC/SR 96;  CLC/TC 38;  IEC/TC 38;  IEC/TC 96; 
Przewodniczący:
prof. dr hab. inż. Ryszard Nowicz
tel.: +48426312696
email: ryszard.nowicz@p.lodz.pl
Zastępca Przewodniczącego
mgr inż. Tadeusz Gładki
tel.: +48468332638
email: t.gladki@sizei.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 81:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
mgr Paweł Puchalski
tel.: +48225567573
email: pawel.puchalski@pkn.pl
Konsultant KT:
mgr Paweł Puchalski
tel.: +48225567573
email: pawel.puchalski@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Elektryki
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +4822 556 78 33
email: wpnsel@pkn.pl

Data powołania: 1994-04-28 Wersja do wydruku