KARTA INFORMACYJNA


KT 80 ds. Ogólnych w Sieciach Elektroenergetycznych
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Linie przesyłowe wysokich napięć, obciążenia i wytrzymałości, projektowanie; koordynacja izolacji; kondensatory mocy dla sieci energetycznych, kondensatory energoelektroniczne dla przemysłu elektrotechnicznego, kondensatory trakcyjne; linie przesyłowe prądu stałego (HVDC) o napięciu powyżej 100 kV (projektowanie i eksploatacja, systemy sterowania i zabezpieczeń).
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
29.020; 29.060.20; 29.120.20; 29.240.20; 31.060.50; 31.060.70;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Energii
Ministerstwo Rozwoju
Ministerstwo Środowiska
Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CLC/SR 115;  CLC/SR 28;  CLC/SR 33;  CLC/SR 73;  CLC/TC 11;  IEC/TC 11;  IEC/TC 115;  IEC/TC 28;  IEC/TC 33;  IEC/TC 73; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CLC/SR 115;  CLC/SR 28;  CLC/SR 33;  CLC/SR 73;  CLC/TC 11;  IEC/TC 11;  IEC/TC 115;  IEC/TC 28;  IEC/TC 33;  IEC/TC 73; 
Przewodniczący:
mgr inż. Irena Kuczkowska
tel.: +48222422568
email: irena.kuczkowska@pse.pl
Zastępca Przewodniczącego
prof. dr hab. inż. Zbigniew Gacek
tel.: +48322371527
email: zbigniew.gacek@polsl.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 80:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
mgr inż. Sławomir Zieliński
tel.: +48225567542
email: slawomir.zielinski@pkn.pl
Konsultant KT:
mgr inż. Sławomir Zieliński
tel.: +48225567542
email: slawomir.zielinski@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Elektryki
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +4822 556 78 33
email: wpnsel@pkn.pl

Data powołania: 1994-04-28 Wersja do wydruku