KARTA INFORMACYJNA


KT 65 ds. Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
Powrót Program prac Aktualne PN
Zakres tematyczny:
Próby środowiskowe; klasyfikacja warunków środowiskowych; badania zagrożenia ogniowego; komory klimatyczne i warunki badań.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
13; 13.220.40; 13.220.99; 19; 19.020; 19.040; 29.020;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Rozwoju
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CLC/SR 104;  CLC/SR 89;  IEC/TC 104;  IEC/TC 104/MT 16;  IEC/TC 104/MT 17;  IEC/TC 104/MT 18;  IEC/TC 104/MT 19;  IEC/TC 104/PT 60068-2-84;  IEC/TC 104/WG 14;  IEC/TC 104/WG 15;  IEC/TC 89;  IEC/TC 89/AG 13;  IEC/TC 89/PT 60695-1-13;  IEC/TC 89/PT 60695-1-14;  IEC/TC 89/PT 60695-11-2;  IEC/TC 89/PT 60695-11-5;  IEC/TC 89/PT 60695-2-14;  IEC/TC 89/PT 60695-2-15;  IEC/TC 89/PT 60695-2-20;  IEC/TC 89/WG 10;  IEC/TC 89/WG 11;  IEC/TC 89/WG 12; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CLC/SR 104;  CLC/SR 89;  IEC/TC 104;  IEC/TC 104/MT 16;  IEC/TC 104/MT 17;  IEC/TC 104/MT 18;  IEC/TC 104/MT 19;  IEC/TC 104/PT 60068-2-84;  IEC/TC 104/WG 14;  IEC/TC 104/WG 15;  IEC/TC 89;  IEC/TC 89/AG 13;  IEC/TC 89/PT 60695-1-13;  IEC/TC 89/PT 60695-1-14;  IEC/TC 89/PT 60695-11-2;  IEC/TC 89/PT 60695-11-5;  IEC/TC 89/PT 60695-2-14;  IEC/TC 89/PT 60695-2-15;  IEC/TC 89/PT 60695-2-20;  IEC/TC 89/WG 10;  IEC/TC 89/WG 11;  IEC/TC 89/WG 12; 
Przewodniczący:
dr Barbara Górnicka
tel.: +48713283061
email: gornicka@iel.wroc.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 65:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
mgr inż. Antoni Król
tel.: 22 556 74 65
email: antoni.krol@pkn.pl
Konsultant KT:
mgr inż. Antoni Król
tel.: 22 556 74 65
email: antoni.krol@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Elektrotechniki
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +4822 556 75 45
email: wpnset@pkn.pl

Data powołania: 1994-04-28 Wersja do wydruku