KARTA INFORMACYJNA


KT 75 ds. Bezpieczników Elektroenergetycznych
Powrót Program prac Aktualne PN
Zakres tematyczny:
Bezpieczniki, wysokonapięciowe i niskonapięciowe, stosowane w sieciach i instalacjach elektrycznych oraz bezpieczniki miniaturowe stosowane do zabezpieczenia urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
01.040.29; 29.120.50;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Energii
Ministerstwo Rozwoju
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CLC/SR 32;  CLC/SR 32A;  CLC/SR 32B;  CLC/SR 32C;  IEC/TC 32;  IEC/TC 32/SC 32A;  IEC/TC 32/SC 32B;  IEC/TC 32/SC 32C; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CLC/SR 32;  CLC/SR 32A;  CLC/SR 32B;  CLC/SR 32C;  IEC/TC 32;  IEC/TC 32/SC 32A;  IEC/TC 32/SC 32B;  IEC/TC 32/SC 32C; 
Przewodniczący:
mgr inż. Krzysztof Ćwidak
tel.: +48583431291
email: krzysztof.gda@gmail.com
Zastępca Przewodniczącego
prof. dr hab. inż. Andrzej Wolny
tel.: +48607117585
email: awolny@gd.home.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 75:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
mgr Paweł Puchalski
tel.: +48225567573
email: pawel.puchalski@pkn.pl
Konsultant KT:
mgr Paweł Puchalski
tel.: +48225567573
email: pawel.puchalski@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Elektryki
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +4822 556 78 33
email: wpnsel@pkn.pl

Data powołania: 1994-04-28 Wersja do wydruku