KARTA INFORMACYJNA


KT 76 ds. Izolatorów
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Izolatory różnych rodzajów (szklane, z tworzyw organicznych, ceramiczne, kompozytowe) i typów (wsporcze, przepustowe, aparatowe, liniowe) przeznaczone do stosowania w sieciach i stacjach elektroenergetycznych i przeznaczone do pracy w warunkach wnętrzowych i napowietrznych.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
29.080.10; 29.080.20;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Energii
Ministerstwo Rozwoju
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CLC/SR 36;  CLC/TC 36A;  IEC/TC 36;  IEC/TC 36/SC 36A; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CLC/SR 36;  CLC/TC 36A;  IEC/TC 36;  IEC/TC 36/SC 36A; 
Przewodniczący:
Piotr Broda
tel.: +48178720229
email: piotr.broda@zapel.com.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 76:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
inż. Barbara Rybicka
tel.: 22 556 76 66
email: barbara.rybicka@pkn.pl
Konsultant KT:
inż. Barbara Rybicka
tel.: 22 556 76 66
email: barbara.rybicka@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Elektryki
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +4822 556 78 33
email: wpnsel@pkn.pl

Data powołania: 1994-04-28 Wersja do wydruku