KARTA INFORMACYJNA


KT 266 ds. Aparatury Jądrowej
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Zagadnienia dotyczące aparatury: jądrowej, reaktorowej i ochrony radiologicznej.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
13; 17.240; 27.120;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Energii
Ministerstwo Rozwoju
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CLC/SR 45;  CLC/TC 45AX;  CLC/TC 45B;  IEC/TC 45;  IEC/TC 45/SC 45A;  IEC/TC 45/SC 45B; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CLC/SR 45;  CLC/TC 45AX;  CLC/TC 45B;  IEC/TC 45;  IEC/TC 45/SC 45A;  IEC/TC 45/SC 45B; 
Przewodniczący:
mgr inż. Janusz Malesa
tel.: +48222731418
email: janusz.malesa@ncbj.gov.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 266:
Narodowe Centrum Badań Jądrowych
05-400   Otwock  Ul. Andrzeja Sołtana 7
tel.: +48222731001
fax.: +48227793481
Sekretarz KT:
Anna Jedynak
tel.: +48222731004
email: anna.jedynak@ncbj.gov.pl
Konsultant KT:
inż. Mieczysław Kędzierski
tel.: 22 556 76 71
email: mieczyslaw.kedzierski@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Elektroniki
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +4822 556 75 45
email: wpnsek@pkn.pl

Data powołania: 1995-12-07 Wersja do wydruku