KARTA INFORMACYJNA


KT 262 ds. Obróbki Cieplnej Metali
Powrót Program prac Aktualne PN
Zakres tematyczny:
Obróbka cieplna i cieplno-chemiczna stopów żelaza ; obróbka cieplna metali nieżelaznych ; urządzenia i materiały technologiczne używane w obróbce cieplnej metali; kontrola efektów obróbki cieplnej i aparatura kontrolno-pomiarowa.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
01.040.25; 25.180; 25.200; 25.220;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Rozwoju
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/TC 186;  CEN/TC 271; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/TC 186;  CEN/TC 271; 
Przewodniczący:
prof. dr hab. inż. Jan Karol Senatorski
tel.: +48225602943
email: jsen@imp.edu.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 262:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
mgr inż. Jan Jankowicz
tel.: +48323597960
email: jan.jankowicz@pkn.pl
Konsultant KT:
mgr inż. Jan Jankowicz
tel.: +48323597960
email: jan.jankowicz@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Hutnictwa
40-032 Ul. Dąbrowskiego 22
tel.: +48323597965
fax.: +48323597968
email: wpnsht@pkn.pl

Data powołania: 1995-02-23 Wersja do wydruku