KARTA INFORMACYJNA


KT 28 ds. Materiałów Ogniotrwałych
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Surowce, półwyroby i wyroby ogniotrwałe.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
81.080;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Ministerstwo Rozwoju
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/TC 187;  ISO/TC 33; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/TC 187;  ISO/TC 33; 
Przewodniczący:
dr inż. Jerzy Czechowski
tel.: +48322701920
email: j.czechowski@icimb.pl
Zastępca Przewodniczącego
dr inż. Katarzyna Stec
tel.: +48322701898
email: k.stec@icimb.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 28:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
Urszula Niedźwiedzka
tel.: +48323597963
email: urszula.niedzwiedzka@pkn.pl
Konsultant KT:
Urszula Niedźwiedzka
tel.: +48323597963
email: urszula.niedzwiedzka@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Hutnictwa
40-032 Ul. Dąbrowskiego 22
tel.: +48323597965
fax.: +48323597968
email: wpnsht@pkn.pl

Data powołania: 1994-04-28 Wersja do wydruku