KARTA INFORMACYJNA


KT 30 ds. Geologii, Geofizyki i Wiertnictwa Małośrednicowego
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Geologia, hydrogeologia, geologia inżynierska i wiertnictwo małośrednicowe; urządzenia, wyposażenie i eksploatacja wód geotermalnych.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
07.060; 73.020; 73.100.30;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Energii
Ministerstwo Rozwoju
Ministerstwo Środowiska
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/TC 451; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/TC 451; 
Przewodniczący:
dr hab. Marek Tarnawski
tel.: +48914666670
email: m.tarnawski@geoprojekt.szczecin.pl
Zastępca Przewodniczącego
mgr Krzysztof Majer
tel.: +48604984154
email: krzysztof.majer@pgi.gov.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 30:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
inż. Katarzyna Mazur
tel.: +48323597963
email: katarzyna.mazur@pkn.pl
Konsultant KT:
inż. Katarzyna Mazur
tel.: +48323597963
email: katarzyna.mazur@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Górnictwa
40-032 Ul. Dąbrowskiego 22
tel.: +48323597965
fax.: +48323597968
email: wpnsgr@pkn.pl

Data powołania: 1994-04-28 Wersja do wydruku