KARTA INFORMACYJNA


KT 72 ds. Elektroenergetycznego Sprzętu Ochronnego i do Prac pod Napięciem
Powrót Program prac Aktualne PN
Zakres tematyczny:
Sprzęt osobistego wyposażenia (rękawice, kalosze, chodniki izolacyjne); sprzęt do czynności konserwacyjnych w sieciach elektroenergetycznych.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
13.260; 13.340.10; 13.340.20;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Energii
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Ministerstwo Rozwoju
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CLC/TC 78;  CLC/TC 78/WG 04;  CLC/TC 78/WG 05;  CLC/TC 78/WG 06;  IEC/TC 78;  IEC/TC 78/AHG 16;  IEC/TC 78/MT 60050-651-60743;  IEC/TC 78/MT 60855-1;  IEC/TC 78/MT 60895;  IEC/TC 78/MT 60900;  IEC/TC 78/MT 60903-984;  IEC/TC 78/MT 61057;  IEC/TC 78/MT 61111-61112;  IEC/TC 78/MT 61318;  IEC/TC 78/MT 61328-61911;  IEC/TC 78/MT 61482-1-1;  IEC/TC 78/MT 61482-2;  IEC/TC 78/MT 62192;  IEC/TC 78/PT 61243-6;  IEC/TC 78/PT 61472-2;  IEC/TC 78/PT 62819;  IEC/TC 78/PT 78-13-1;  IEC/TC 78/PT 78-901;  IEC/TC 78/WG 1;  IEC/TC 78/WG 11;  IEC/TC 78/WG 12;  IEC/TC 78/WG 13;  IEC/TC 78/WG 14;  IEC/TC 78/WG 15; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CLC/TC 78;  CLC/TC 78/WG 04;  CLC/TC 78/WG 05;  CLC/TC 78/WG 06;  IEC/TC 78;  IEC/TC 78/AHG 16;  IEC/TC 78/MT 60050-651-60743;  IEC/TC 78/MT 60855-1;  IEC/TC 78/MT 60895;  IEC/TC 78/MT 60900;  IEC/TC 78/MT 60903-984;  IEC/TC 78/MT 61057;  IEC/TC 78/MT 61111-61112;  IEC/TC 78/MT 61318;  IEC/TC 78/MT 61328-61911;  IEC/TC 78/MT 61482-1-1;  IEC/TC 78/MT 61482-2;  IEC/TC 78/MT 62192;  IEC/TC 78/PT 61243-6;  IEC/TC 78/PT 61472-2;  IEC/TC 78/PT 62819;  IEC/TC 78/PT 78-13-1;  IEC/TC 78/PT 78-901;  IEC/TC 78/WG 1;  IEC/TC 78/WG 11;  IEC/TC 78/WG 12;  IEC/TC 78/WG 13;  IEC/TC 78/WG 14;  IEC/TC 78/WG 15; 
Przewodniczący:
mgr inż. Bogumił Dudek
tel.: +48603606013
email: bogumil.dudek@pse.pl
Zastępca Przewodniczącego
dr inż. Marek Łoboda
tel.: +48226251914
email: marek.loboda@ee.pw.edu.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 72:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
mgr inż. Jan Mucha
tel.: 22 556 75 25
email: jan.mucha@pkn.pl
Konsultant KT:
mgr inż. Jan Mucha
tel.: 22 556 75 25
email: jan.mucha@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Elektryki
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +4822 556 78 33
email: wpnsel@pkn.pl

Data powołania: 1994-04-28 Wersja do wydruku