KARTA INFORMACYJNA


KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Akumulatory ołowiowe, akumulatory zasadowe, ogniwa i baterie (pierwotne i wtórne), systemy fotoelektrycznego przetwarzania energii słonecznej.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
27.070; 27.160; 29.220;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Energii
Ministerstwo Rozwoju
Ministerstwo Środowiska
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CLC/SR 105;  CLC/SR 35;  CLC/TC 21X;  CLC/TC 82;  CLC/WS 05;  IEC/TC 105;  IEC/TC 21;  IEC/TC 21/SC 21A;  IEC/TC 35;  IEC/TC 82; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CLC/SR 105;  CLC/SR 35;  CLC/TC 21X;  CLC/TC 82;  CLC/WS 05;  IEC/TC 105;  IEC/TC 21;  IEC/TC 21/SC 21A;  IEC/TC 35;  IEC/TC 82; 
Przewodniczący:
dr inż. Tadeusz Żdanowicz
tel.: +48713554822
email: tadeusz.zdanowicz@pwr.edu.pl
Zastępca Przewodniczącego
dr inż. Stanisław Pietruszko
tel.: +48222347782
email: pietruszko@imio.pw.edu.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 54:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
mgr inż. Sławomir Zieliński
tel.: +48225567542
email: slawomir.zielinski@pkn.pl
Konsultant KT:
mgr inż. Sławomir Zieliński
tel.: +48225567542
email: slawomir.zielinski@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Elektryki
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +4822 556 78 33
email: wpnsel@pkn.pl

Data powołania: 1994-04-28 Wersja do wydruku