KARTA INFORMACYJNA


KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
Powrót Program prac Aktualne PN
Zakres tematyczny:
Akumulatory ołowiowe, akumulatory zasadowe, ogniwa i baterie (pierwotne i wtórne), systemy fotoelektrycznego przetwarzania energii słonecznej.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
27.070; 27.160; 29.220;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Energii
Ministerstwo Rozwoju
Ministerstwo Środowiska
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CLC/SR 105;  CLC/SR 35;  CLC/TC 21X;  CLC/TC 21X/WG 01;  CLC/TC 21X/WG 03;  CLC/TC 21X/WG 05;  CLC/TC 82;  CLC/TC 82/WG 01;  CLC/TC 82/WG 02;  CLC/WS 05;  CLC/WS 05/WG 1;  CLC/WS 05/WG 2;  CLC/WS 05/WG 3;  CLC/WS 05/WG 4;  CLC/WS 05/WG 5;  IEC/TC 105;  IEC/TC 105/AG 12;  IEC/TC 105/AHG 3;  IEC/TC 105/AHG 4;  IEC/TC 105/AHG 5;  IEC/TC 105/AHG 6;  IEC/TC 105/AHG 7;  IEC/TC 105/WG 1;  IEC/TC 105/WG 10;  IEC/TC 105/WG 11;  IEC/TC 105/WG 12;  IEC/TC 105/WG 13;  IEC/TC 105/WG 2;  IEC/TC 105/WG 3;  IEC/TC 105/WG 4;  IEC/TC 105/WG 5;  IEC/TC 105/WG 6;  IEC/TC 105/WG 7;  IEC/TC 105/WG 8;  IEC/TC 105/WG 9;  IEC/TC 21;  IEC/TC 21/JWG 69 Li;  IEC/TC 21/JWG 69 Pb-Ni;  IEC/TC 21/JWG 7;  IEC/TC 21/JWG 82;  IEC/TC 21/MT 3;  IEC/TC 21/MT 6;  IEC/TC 21/MT 60952;  IEC/TC 21/PT 62877;  IEC/TC 21/PT 62984;  IEC/TC 21/SC 21A;  IEC/TC 21/SC 21A/JWG 35/ISO-114;  IEC/TC 21/SC 21A/WG 1;  IEC/TC 21/SC 21A/WG 2;  IEC/TC 21/SC 21A/WG 3;  IEC/TC 21/SC 21A/WG 4;  IEC/TC 21/SC 21A/WG 5;  IEC/TC 21/WG 10;  IEC/TC 21/WG 2;  IEC/TC 21/WG 8;  IEC/TC 21/WG 9;  IEC/TC 35;  IEC/TC 35/JMT 18;  IEC/TC 35/MT 13;  IEC/TC 35/MT 14;  IEC/TC 35/MT 15;  IEC/TC 35/MT 16;  IEC/TC 35/MT 17;  IEC/TC 35/WG 19;  IEC/TC 82;  IEC/TC 82/JWG 1;  IEC/TC 82/PT 62994-1;  IEC/TC 82/WG 1;  IEC/TC 82/WG 2;  IEC/TC 82/WG 3;  IEC/TC 82/WG 6;  IEC/TC 82/WG 7;  IEC/TC 82/WG 8; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CLC/SR 105;  CLC/SR 35;  CLC/TC 21X;  CLC/TC 21X/WG 01;  CLC/TC 21X/WG 03;  CLC/TC 21X/WG 05;  CLC/TC 82;  CLC/TC 82/WG 01;  CLC/TC 82/WG 02;  CLC/WS 05;  CLC/WS 05/WG 1;  CLC/WS 05/WG 2;  CLC/WS 05/WG 3;  CLC/WS 05/WG 4;  CLC/WS 05/WG 5;  IEC/TC 105;  IEC/TC 105/AG 12;  IEC/TC 105/AHG 3;  IEC/TC 105/AHG 4;  IEC/TC 105/AHG 5;  IEC/TC 105/AHG 6;  IEC/TC 105/AHG 7;  IEC/TC 105/WG 1;  IEC/TC 105/WG 10;  IEC/TC 105/WG 11;  IEC/TC 105/WG 12;  IEC/TC 105/WG 13;  IEC/TC 105/WG 2;  IEC/TC 105/WG 3;  IEC/TC 105/WG 4;  IEC/TC 105/WG 5;  IEC/TC 105/WG 6;  IEC/TC 105/WG 7;  IEC/TC 105/WG 8;  IEC/TC 105/WG 9;  IEC/TC 21;  IEC/TC 21/JWG 69 Li;  IEC/TC 21/JWG 69 Pb-Ni;  IEC/TC 21/JWG 7;  IEC/TC 21/JWG 82;  IEC/TC 21/MT 3;  IEC/TC 21/MT 6;  IEC/TC 21/MT 60952;  IEC/TC 21/PT 62877;  IEC/TC 21/PT 62984;  IEC/TC 21/SC 21A;  IEC/TC 21/SC 21A/JWG 35/ISO-114;  IEC/TC 21/SC 21A/WG 1;  IEC/TC 21/SC 21A/WG 2;  IEC/TC 21/SC 21A/WG 3;  IEC/TC 21/SC 21A/WG 4;  IEC/TC 21/SC 21A/WG 5;  IEC/TC 21/WG 10;  IEC/TC 21/WG 2;  IEC/TC 21/WG 8;  IEC/TC 21/WG 9;  IEC/TC 35;  IEC/TC 35/JMT 18;  IEC/TC 35/MT 13;  IEC/TC 35/MT 14;  IEC/TC 35/MT 15;  IEC/TC 35/MT 16;  IEC/TC 35/MT 17;  IEC/TC 35/WG 19;  IEC/TC 82;  IEC/TC 82/JWG 1;  IEC/TC 82/PT 62994-1;  IEC/TC 82/WG 1;  IEC/TC 82/WG 2;  IEC/TC 82/WG 3;  IEC/TC 82/WG 6;  IEC/TC 82/WG 7;  IEC/TC 82/WG 8; 
Przewodniczący:
dr inż. Tadeusz Żdanowicz
tel.: +48713554822
email: tadeusz.zdanowicz@pwr.edu.pl
Zastępca Przewodniczącego
dr inż. Stanisław Pietruszko
tel.: +48222347782
email: pietruszko@imio.pw.edu.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 54:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
mgr inż. Jan Mucha
tel.: 22 556 75 25
email: jan.mucha@pkn.pl
Konsultant KT:
mgr inż. Jan Mucha
tel.: 22 556 75 25
email: jan.mucha@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Elektryki
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +4822 556 78 33
email: wpnsel@pkn.pl

Data powołania: 1994-04-28 Wersja do wydruku