KARTA INFORMACYJNA


KT 56 ds. Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
Powrót Program prac Aktualne PN
Zakres tematyczny:
Maszyny elektryczne i ich części składowe - bez ograniczenia zakresu napięć, mocy i wymiarów z wyjątkiem maszyn trakcyjnych i maszyn stosowanych na statkach, oraz metody badań cech funkcjonalnych elektronarzędzi; bezpieczeństwo narzędzi ręcznych i przenośnych o napędzie elektrycznym.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
29.160; 97.040;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Energii
Ministerstwo Rozwoju
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CLC/TC 116;  CLC/TC 2;  IEC/TC 116;  IEC/TC 2; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CLC/TC 116;  CLC/TC 2;  IEC/TC 116;  IEC/TC 2; 
Przewodniczący:
dr Konrad Dąbała
tel.: +48228123020
email: k.dabala@iel.waw.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 56:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
mgr Agnieszka Kamieniecka
tel.: +48225567504
email: agnieszka.kamieniecka@pkn.pl
Konsultant KT:
mgr Agnieszka Kamieniecka
tel.: +48225567504
email: agnieszka.kamieniecka@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Elektryki
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +4822 556 78 33
email: wpnsel@pkn.pl

Data powołania: 1994-04-28 Wersja do wydruku