KARTA INFORMACYJNA


KT 175 ds. Farb i Lakierów
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Farby, lakiery i produkty podobne oraz surowce do farb i lakierów (z wyłączeniem pigmentów i wypełniaczy) - terminologia, klasyfikacja, wymagania, metody badań z włączeniem badań użytkowych dla różnych dziedzin stosowania; przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i produktów podobnych.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
01.040.71; 01.040.87; 25.220.10; 25.220.20; 25.220.60; 87.020; 87.040; 87.060.01; 87.060.20; 87.060.30; 87.060.99;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Ministerstwo Rozwoju
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/TC 139;  CEN/TC 360;  ISO/TC 35;  ISO/TC 35/SC 12;  ISO/TC 35/SC 14;  ISO/TC 35/SC 9; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/TC 139;  CEN/TC 360;  ISO/TC 35;  ISO/TC 35/SC 12;  ISO/TC 35/SC 14;  ISO/TC 35/SC 9; 
Przewodniczący:
mgr inż. Teresa Stareczek
tel.: +48608532695
email: teresa387@wp.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 175:
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu - Oddział Farb i Tworzyw w Gliwicach
44-100   Gliwice  Ul. Chorzowska 50a
tel.: +48322319041
Sekretarz KT:
mgr Genowefa Toczko
tel.: +48322319041
email: g.toczko@impib.pl
Konsultant KT:
dr. Mirosława Rodziewicz
tel.: +48225567757
email: miroslawa.rodziewicz@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Chemii
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +4822 556 75 21
fax.: 22 556 74 07
email: wpnsch@pkn.pl

Data powołania: 1994-05-26 Wersja do wydruku