KARTA INFORMACYJNA


KT 184 ds. Klejów
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Kleje (z wyjątkiem klejów stosowanych w lotnictwie i kosmonautyce - KT Nr 19 ds. lotnictwa i kosmonautyki) - terminologia, klasyfikacja, metody badań, wymagania, pakowanie, znakowanie, przechowywanie, transport.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
01.040.71; 01.040.83; 23.040; 83.180; 91.100;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Ministerstwo Rozwoju
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/TC 193;  CEN/TC 193/SC 1;  CEN/TC 67;  ISO/TC 61/SC 11; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/TC 193;  CEN/TC 193/SC 1; 
Przewodniczący:
doc. dr inż. Janusz Kozakiewicz
tel.: +48225682378
email: janusz.kozakiewicz@ichp.pl
Zastępca Przewodniczącego
dr inż. Jacek Michalak
tel.: +48426318862
email: michalak@atlas.com.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 184:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
mgr inż. Grażyna Molatta
tel.: 22 556 75 15
email: grazyna.molatta@pkn.pl
Konsultant KT:
mgr inż. Grażyna Molatta
tel.: 22 556 75 15
email: grazyna.molatta@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Chemii
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +4822 556 75 21
fax.: 22 556 74 07
email: wpnsch@pkn.pl

Data powołania: 1994-06-30 Wersja do wydruku