KARTA INFORMACYJNA


KT 185 ds. Ochrony Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Środki ochrony drewna, metody badań środków ochrony drewna i badania drewna zabezpieczonego.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
01.040.71; 71.100.50; 79.020;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Ministerstwo Rozwoju
Ministerstwo Środowiska
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/TC 38; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/TC 38; 
Przewodniczący:
dr hab. inż. prof. nadzw. ITD Andrzej Fojutowski
tel.: +48618492446
email: a_fojutowski@itd.poznan.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 185:
Instytut Technologii Drewna
60-654   Poznań  Ul. Winiarska 1
tel.: +48618492401
fax.: +48618224372
Sekretarz KT:
mgr Aleksandra Kropacz
tel.: +48618492475
email: a_kropacz@itd.poznan.pl
Konsultant KT:
mgr inż. Magdalena Zakrzewska
tel.: +48225567662
email: magdalena.zakrzewska@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Chemii
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +4822 556 75 21
fax.: 22 556 74 07
email: wpnsch@pkn.pl

Data powołania: 1994-06-30 Wersja do wydruku