KARTA INFORMACYJNA


KT 222 ds. Przetworów Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Przetwory naftowe i ciecze eksploatacyjne (terminologia, klasyfikacja, metody badań, przepisy odbioru, pakowanie, znakowanie, przechowywanie i transport), biopaliwa płynne
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
01.040.71; 01.040.75; 75.080; 75.100; 75.120; 75.140; 75.160; 75.160.10; 75.160.20; 91.100.50;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Główny Urząd Statystyczny
Ministerstwo Energii
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Ministerstwo Środowiska
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/TC 19;  CEN/TC 336;  CEN/TC 383;  ISO/TC 28;  ISO/TC 28/SC 2;  ISO/TC 28/SC 4;  ISO/TC 28/SC 7; 
Przewodniczący:
dr inż. Stanisław Oleksiak
tel.: +48126177581
email: stanislaw.oleksiak@inig.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 222:
Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
31-503   Kraków  Ul. Lubicz 25 A
tel.: +48124210033
fax.: +48124303885
Sekretarz KT:
mgr inż. Zofia Błaszkiewicz
tel.: +48126177559
email: blaszkiewicz@inig.pl
Konsultant KT:
mgr inż. Magdalena Wienczatek
tel.: 22 556 75 19
email: magdalena.wienczatek@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Chemii
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +4822 556 75 21
fax.: 22 556 74 07
email: wpnsch@pkn.pl

Data powołania: 1994-06-30 Wersja do wydruku