KARTA INFORMACYJNA


KT 168 ds. Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
Powrót Program prac Aktualne PN
Zakres tematyczny:
Zagadnienia dotyczące przetwórstwa tworzyw sztucznych, wyrobów z tworzyw sztucznych, półproduktów, w tym właściwości i metod badań, materiałów porowatych, wzmocnionych i taśm samoprzylepnych.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
01.040.71; 01.040.83; 83.100; 83.120; 83.140; 83.180;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Ministerstwo Rozwoju
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/TC 193/WG 7;  CEN/TC 249/WG 11;  CEN/TC 249/WG 4;  CEN/TC 249/WG 5;  CEN/TC 249/WG 7;  CEN/TC 249/WG 8;  CEN/TC 249/WG 9;  ISO/TC 61/SC 10;  ISO/TC 61/SC 10/AHG 1;  ISO/TC 61/SC 10/WG 10;  ISO/TC 61/SC 10/WG 11;  ISO/TC 61/SC 10/WG 12;  ISO/TC 61/SC 10/WG 14;  ISO/TC 61/SC 11;  ISO/TC 61/SC 11/WG 10;  ISO/TC 61/SC 11/WG 11;  ISO/TC 61/SC 11/WG 12;  ISO/TC 61/SC 11/WG 2;  ISO/TC 61/SC 11/WG 3;  ISO/TC 61/SC 11/WG 6;  ISO/TC 61/SC 11/WG 7;  ISO/TC 61/SC 11/WG 8;  ISO/TC 61/SC 11/WG 9;  ISO/TC 61/SC 13;  ISO/TC 61/SC 13/WG 1;  ISO/TC 61/SC 13/WG 2;  ISO/TC 61/SC 13/WG 7; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/TC 193/WG 7;  CEN/TC 249/WG 11;  CEN/TC 249/WG 4;  CEN/TC 249/WG 5;  CEN/TC 249/WG 7;  CEN/TC 249/WG 8;  CEN/TC 249/WG 9;  ISO/TC 61/SC 10;  ISO/TC 61/SC 10/AHG 1;  ISO/TC 61/SC 10/WG 10;  ISO/TC 61/SC 10/WG 11;  ISO/TC 61/SC 10/WG 12;  ISO/TC 61/SC 10/WG 14;  ISO/TC 61/SC 11;  ISO/TC 61/SC 11/WG 10;  ISO/TC 61/SC 11/WG 11;  ISO/TC 61/SC 11/WG 12;  ISO/TC 61/SC 11/WG 2;  ISO/TC 61/SC 11/WG 3;  ISO/TC 61/SC 11/WG 6;  ISO/TC 61/SC 11/WG 7;  ISO/TC 61/SC 11/WG 8;  ISO/TC 61/SC 11/WG 9;  ISO/TC 61/SC 13;  ISO/TC 61/SC 13/WG 1;  ISO/TC 61/SC 13/WG 2;  ISO/TC 61/SC 13/WG 7; 
Przewodniczący:
mgr inż. Marianna Gruszka
tel.: +48322260368
email: demed@demed.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 168:
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu - Oddział Farb i Tworzyw w Gliwicach
44-100   Gliwice  Ul. Chorzowska 50a
tel.: +48322319041
Sekretarz KT:
mgr inż. Danuta Styś
tel.: +48322319041
email: d.stys@impib.pl
Konsultant KT:
dr Beata Kukawska-Tarnawska
tel.: +48225567524
email: beata.tarnawska@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Chemii
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +4822 556 75 21
fax.: 22 556 74 07
email: wpnsch@pkn.pl

Data powołania: 1994-05-26 Wersja do wydruku