KARTA INFORMACYJNA


KT 168 ds. Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Zagadnienia dotyczące przetwórstwa tworzyw sztucznych, wyrobów z tworzyw sztucznych, półproduktów, w tym właściwości i metod badań, materiałów porowatych, wzmocnionych i taśm samoprzylepnych.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
01.040.71; 01.040.83; 83.100; 83.120; 83.140; 83.180;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Ministerstwo Rozwoju
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/TC 193;  CEN/TC 249;  ISO/TC 61/SC 10;  ISO/TC 61/SC 11;  ISO/TC 61/SC 13; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
ISO/TC 61/SC 10;  ISO/TC 61/SC 11;  ISO/TC 61/SC 13; 
Przewodniczący:
mgr inż. Marianna Gruszka
tel.: +48322260368
email: demed@demed.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 168:
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu - Oddział Farb i Tworzyw w Gliwicach
44-100   Gliwice  Ul. Chorzowska 50a
tel.: +48322319041
Sekretarz KT:
mgr inż. Danuta Styś
tel.: +48322319041
email: d.stys@impib.pl
Konsultant KT:
dr Beata Kukawska-Tarnawska
tel.: +48225567524
email: beata.tarnawska@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Chemii
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +4822 556 75 21
fax.: 22 556 74 07
email: wpnsch@pkn.pl

Data powołania: 1994-05-26 Wersja do wydruku