KARTA INFORMACYJNA


KT 78 ds. Elektrotermii Przemysłowej
Powrót Program prac Aktualne PN
Zakres tematyczny:
Elektrotermia przemysłowa; bezpieczeństwo urządzeń grzejnictwa oporowego, indukcyjnego, plazmowego, mikrofalowego, podczerwieni, pieców łukowych do wytapiania stali, wyrzutni elektronowych; metody badań, wymagania; elektrody węglowe do pieców łukowych; promieniowanie podczerwieni; urządzenia dielektryczne wielkiej częstotliwości; wytapianie pod żużlem.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
01.040.29; 25.180.10;
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CLC/SR 27;  IEC/TC 27;  IEC/TC 27/AG 1;  IEC/TC 27/MT 17;  IEC/TC 27/MT 18;  IEC/TC 27/MT 19;  IEC/TC 27/MT 21;  IEC/TC 27/MT 22;  IEC/TC 27/MT 23;  IEC/TC 27/MT 24;  IEC/TC 27/MT 25;  IEC/TC 27/MT 26;  IEC/TC 27/MT 27;  IEC/TC 27/MT 28;  IEC/TC 27/MT 31;  IEC/TC 27/PT 63078;  IEC/TC 27/WG 30;  IEC/TC 27/WG 32; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CLC/SR 27;  IEC/TC 27;  IEC/TC 27/AG 1;  IEC/TC 27/MT 17;  IEC/TC 27/MT 18;  IEC/TC 27/MT 19;  IEC/TC 27/MT 21;  IEC/TC 27/MT 22;  IEC/TC 27/MT 23;  IEC/TC 27/MT 24;  IEC/TC 27/MT 25;  IEC/TC 27/MT 26;  IEC/TC 27/MT 27;  IEC/TC 27/MT 28;  IEC/TC 27/MT 31;  IEC/TC 27/PT 63078;  IEC/TC 27/WG 30;  IEC/TC 27/WG 32; 
Przewodniczący:
dr inż. Marcin Wesołowski
tel.: +48222347566
email: marcin.wesolowski@ien.pw.edu.pl
Zastępca Przewodniczącego
dr inż. Zbigniew Waradzyn
tel.: +48126173919
email: waradzyn@agh.edu.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 78:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
mgr Agnieszka Kamieniecka
tel.: +48225567504
email: agnieszka.kamieniecka@pkn.pl
Konsultant KT:
mgr Agnieszka Kamieniecka
tel.: +48225567504
email: agnieszka.kamieniecka@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Elektryki
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +4822 556 78 33
email: wpnsel@pkn.pl

Data powołania: 1994-04-28 Wersja do wydruku