KARTA INFORMACYJNA


KT 4 ds. Techniki Świetlnej
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Lampy i ich wyposażenie, trzonki i oprawki lampowe, sprzęt pomocniczy do lamp wyładowczych, oprawy oświetleniowe i ich wyposażenie, fotometria, kolorymetria, technika oświetlania.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
29.020; 29.140;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Ministerstwo Rozwoju
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/TC 169;  CIE;  CLC/BTTF 142-1;  CLC/BTTF 69-3;  CLC/TC 34;  IEC/TC 34;  IEC/TC 34/SC 34A;  IEC/TC 34/SC 34B;  IEC/TC 34/SC 34C;  IEC/TC 34/SC 34D;  ISO/TC 274; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/TC 169;  CIE;  CLC/BTTF 142-1;  CLC/BTTF 69-3;  CLC/TC 34;  IEC/TC 34;  IEC/TC 34/SC 34A;  IEC/TC 34/SC 34B;  IEC/TC 34/SC 34C;  IEC/TC 34/SC 34D;  ISO/TC 274; 
Przewodniczący:
mgr inż. Tadeusz Bełdowski
tel.: +48228126938
email: t.beldowski@bbj-sep.com.pl
Zastępca Przewodniczącego
mgr inż. Bogdan Skorupka
tel.: +48223346330
email: bogdan.skorupka@essystem.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 4:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
mgr inż. Anita Kijewska-Zimmer
tel.: +48225567572
email: anita.kijewska@pkn.pl
Konsultant KT:
mgr inż. Anita Kijewska-Zimmer
tel.: +48225567572
email: anita.kijewska@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Elektryki
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +4822 556 78 33
email: wpnsel@pkn.pl

Data powołania: 1994-04-28 Wersja do wydruku