KARTA INFORMACYJNA


KT 179 ds. Ochrony Cieplnej Budynków
Powrót Program prac Aktualne PN
Zakres tematyczny:
Przenoszenie energii przez komponenty budowlane oraz izolacja cieplna wyposażenia zainstalowanego w budynkach . Zasady przedstawiania właściwości cieplnych i wymagań, metody obliczania i metody badań, dane wejściowe, dane klimatyczne, skutki działania wilgoci. Energetyczne własciwości użytkowe budynków.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
01.040; 27.220; 91.120.10;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
Ministerstwo Energii
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Ministerstwo Rozwoju
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/SS B09;  CEN/TC 371;  CEN/TC 371/WG 1;  CEN/TC 89;  CEN/TC 89/WG 10;  CEN/TC 89/WG 12;  CEN/TC 89/WG 13;  CEN/TC 89/WG 14;  CEN/TC 89/WG 7;  ISO/TC 163;  ISO/TC 163/AHG 1;  ISO/TC 163/SC 1;  ISO/TC 163/SC 1/JWG 18;  ISO/TC 163/SC 1/WG 10;  ISO/TC 163/SC 1/WG 15;  ISO/TC 163/SC 1/WG 16;  ISO/TC 163/SC 1/WG 17;  ISO/TC 163/SC 1/WG 7;  ISO/TC 163/SC 1/WG 8;  ISO/TC 163/SC 2;  ISO/TC 163/SC 2/WG 15;  ISO/TC 163/SC 2/WG 9;  ISO/TC 163/WG 3;  ISO/TC 163/WG 4;  ISO/TC 257/JWG 4;  ISO/TC 257/WG 1;  ISO/TC 257/WG 2;  ISO/TC 257/WG 3;  ISO/TC 257/WG 5;  ISO/TC 257/WG 6;  ISO/TC 257/WG 7; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/SS B09;  CEN/TC 371;  CEN/TC 371/WG 1;  CEN/TC 89;  CEN/TC 89/WG 10;  CEN/TC 89/WG 12;  CEN/TC 89/WG 13;  CEN/TC 89/WG 14;  CEN/TC 89/WG 7;  ISO/TC 163;  ISO/TC 163/AHG 1;  ISO/TC 163/SC 1;  ISO/TC 163/SC 1/JWG 18;  ISO/TC 163/SC 1/WG 10;  ISO/TC 163/SC 1/WG 15;  ISO/TC 163/SC 1/WG 16;  ISO/TC 163/SC 1/WG 17;  ISO/TC 163/SC 1/WG 7;  ISO/TC 163/SC 1/WG 8;  ISO/TC 163/SC 2;  ISO/TC 163/SC 2/WG 15;  ISO/TC 163/SC 2/WG 9;  ISO/TC 163/WG 3;  ISO/TC 163/WG 4;  ISO/TC 257/JWG 4;  ISO/TC 257/WG 1;  ISO/TC 257/WG 2;  ISO/TC 257/WG 3;  ISO/TC 257/WG 5;  ISO/TC 257/WG 6;  ISO/TC 257/WG 7; 
Przewodniczący:
dr inż. Dariusz Heim
tel.: +48426313563
email: dariusz.heim@p.lodz.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 179:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
mgr inż. Małgorzata Siemińska
tel.: 22 556 74 38
email: malgorzata.sieminska@pkn.pl
Konsultant KT:
mgr inż. Małgorzata Siemińska
tel.: 22 556 74 38
email: malgorzata.sieminska@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +4822 556 74 39
fax.: +4822 556 74 18
email: wpnsbd@pkn.pl

Data powołania: 1994-06-30 Wersja do wydruku