KARTA INFORMACYJNA


KT 170 ds. Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Terminologia dla potrzeb informatyki tj. dla projektantów, producentów i użytkowników sprzętu informatycznego oraz oprogramowania; zestawy znaków graficznych, ich parametry, funkcje sterujące i ich kodowe reprezentacje przeznaczone do wymiany informacji: kody 7 i 8 - bitowe oraz techniki ich rozszerzania, kody wielooktetowe (organizacja, architektura, implementacja); intefejsy użytkownika. Terminologia, klasyfikacja, metody badań, wymagania techniczno-eksploatacyjne, niezawodnościowe, pakowanie, przechowywanie, transport oraz wzajemne relacje zachodzące w dziedzinie maszyn i urządzeń biurowych takich jak: kasy rejestrujące, drukarki, maszyny i urządzenia do kopiowania dokumentów, elektroniczne maszyny do pisania, maszyny do opracowywania korespondencji, urządzenia faksymilowe, dyktafony, urządzenia do opracowywania rysunków technicznych, sprzęt biurowy różny (maszyny do niszczenia dokumentów, do łączenia akt, do dziurkowania itp.), wyposażenie sprzętu biurowego (taśmy barwiące, szpule, matryce itp.).
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
01.040.35; 35.020; 35.040; 35.060; 35.080; 35.100.01; 35.110; 35.140; 35.160; 35.180; 35.200; 35.240.20; 35.240.30; 35.240.50;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Cyfryzacji
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Ministerstwo Rozwoju
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/WS XFS;  ISO/IEC JTC 1/SC 2;  ISO/IEC JTC 1/SC 28;  ISO/IEC JTC 1/SC 35;  ISO/TC 23/SC 19; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
ISO/IEC JTC 1/SC 2;  ISO/IEC JTC 1/SC 28;  ISO/IEC JTC 1/SC 35;  ISO/TC 23/SC 19; 
Przewodniczący:
dr inż. Mirosław Zmyślony
tel.: +48683234920
email: m.zmyslony@acm.org
Umiejscowienie sekretariatu w KT 170:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
Jolanta Dusza
tel.: +48225567569
email: jolanta.dusza@pkn.pl
Konsultant KT:
Jolanta Dusza
tel.: +48225567569
email: jolanta.dusza@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +48225567601
email: wpnsti@pkn.pl

Data powołania: 1994-05-26 Wersja do wydruku