KARTA INFORMACYJNA


KT 310 ds. Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności obejmujące łańcuch dostaw żywności od produkcji pierwotnej do konsumpcji oraz środki żywienia ludzi i zwierząt
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
67.020; 67.040;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Ministerstwo Zdrowia
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/SS C01;  ISO/TC 34;  ISO/TC 34/SC 17; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
ISO/TC 34;  ISO/TC 34/SC 17; 
Przewodniczący:
dr Lubomiła Owczarek
tel.: +48226063615
email: lubomilaowczarek@poczta.onet.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 310:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
mgr. Marta Zadrożna
tel.: +48225567511
email: marta.zadrozna@pkn.pl
Konsultant KT:
mgr. Marta Zadrożna
tel.: +48225567511
email: marta.zadrozna@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: 22 556 74 94
fax.: +4822 556 74 07
email: wpnsrz@pkn.pl

Data powołania: 2010-03-23 Wersja do wydruku