KARTA INFORMACYJNA


KZ 500 ds. Usług Solaryjnych
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Wymagania niezbędne do świadczenia usług solaryjnych. Kwalifikacja personelu i ich ocena
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
03.080.30; 03.080.99;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Główny Inspektorat Sanitarny
Ministerstwo Rozwoju
Ministerstwo Zdrowia
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CLC/TC 61; 
Przewodniczący:
Zbigniew Polaków
tel.: +48601611073
email: zpolakow@tristarsolar.eu
Umiejscowienie sekretariatu w KZ 500:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KZ:
mgr inż. Izabela Grodek
tel.: +48225567543
email: izabela.grodek@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Usług
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +48225567428
email: wpnsus@pkn.pl

Data powołania: 2012-03-13 Wersja do wydruku