KARTA INFORMACYJNA


KT 193 ds. Elementów Prefabrykowanych z Betonu Komórkowego i Elementów Niezbrojonych z Betonu Lekkiego Kruszywowego
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Terminologia, klasyfikacja, metody badań i wymagania elementów prefabrykowanych: zbrojonych i niezbrojonych z betonu komórkowego, niezbrojonych z betonu lekkiego kruszywowego i drobnowymiarowych elementów ściennych z betonu.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
19.100; 75.100; 91.100.30;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
Ministerstwo Energii
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/TC 177; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/TC 177; 
Przewodniczący:
mgr inż. Tomasz Rybarczyk
tel.: +48608316098
email: tomasz.rybarczyk@solbet.pl
Zastępca Przewodniczącego
dr inż. prof. IC i MB Genowefa Zapotoczna-Sytek
tel.: +48228276893
email: sitpmb@sitpmb.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 193:
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
02-676   Warszawa  Ul. Postępu 9
tel.: +48228431789
fax.: +48228431789
Sekretarz KT:
dr inż. Piotr Gębarowski
tel.: +48228110281
email: p.gebarowski@icimb.pl
Konsultant KT:
mgr Anna Tańska
tel.: 22 556 74 39
email: anna.tanska@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +4822 556 74 39
fax.: +4822 556 74 18
email: wpnsbd@pkn.pl

Data powołania: 1994-06-30 Wersja do wydruku