KARTA INFORMACYJNA


KT 308 ds. Oceny Uwalniania Substancji Niebezpiecznych z Wyrobów Budowlanych
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Metody oceny uwalniania (i/lub zawartości) niebezpiecznych substancji (określonych w dyrektywie Wyroby Budowlane) do powietrza wnętrz, do gleby, do wód powierzchniowych i wód podziemnych, odniesione do przewidywanych warunków zastosowania wyrobu budowlanego
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
91.100.01;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Główny Inspektorat Sanitarny
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/TC 351; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/TC 351; 
Przewodniczący:
dr inż. Halina Prejzner
tel.: +48503166669
email: hprejzner@gmail.com
Umiejscowienie sekretariatu w KT 308:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
mgr Katarzyna Maciejczyk
tel.: 225567605
email: katarzyna.maciejczyk@pkn.pl
Konsultant KT:
mgr Katarzyna Maciejczyk
tel.: 225567605
email: katarzyna.maciejczyk@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +4822 556 74 39
fax.: +4822 556 74 18
email: wpnsbd@pkn.pl

Data powołania: 2009-11-30 Wersja do wydruku