KARTA INFORMACYJNA


KT 176 ds. Techniki Wojskowej i Zaopatrzenia
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Zagadnienia związane z eksploatacją wyrobów, wytwarzanych i wykorzystywanych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa, a w szczególności: uzbrojenia rakietowo-artyleryjskiego; broni bliskiego zasięgu; amunicji i materiałów wybuchowych; środków uzbrojenia i wyposażenia inżynieryjnego; sprzętu samochodowego i pancernego; uzbrojenia i sprzętu lotniczego (wojskowego ); uzbrojenia i sprzętu marynarki wojennej; sprzętu i środków obrony przeciwchemicznej; środków technicznych, sprzętu i materiałów służb tyłowych; sprzętu radiotechnicznego, elektronicznego, optoelektronicznego; systemów i środków informatyki oraz tematyka dotycząca: ochrony wojskowego sprzętu technicznego przed korozją; metrologicznego zabezpieczenia uzbrojenia i sprzętu wojskowego; środków nawigacji oraz planistyczno - operacyjnego i topograficznego zabezpieczenia wojsk.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
01.040.95; 13.080; 19.040; 19.080; 29.020; 49.090; 55.020; 67.040; 67.060; 67.120.10; 71.040.40; 71.100.30; 75.160.20; 83.160.20; 95.020;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Obrony Narodowej
Ministerstwo Rozwoju
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
NATO Standardization Office
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/CLC/ETSI/DSCG;  CEN/WS D-Box; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/CLC/ETSI/DSCG;  CEN/WS D-Box; 
Przewodniczący:
dr inż. Wojciech Dzięgielewski
tel.: +48261851418
email: wojciech.dziegielewski@itwl.pl
Zastępca Przewodniczącego
mgr inż. Krzysztof Bubrzyk
tel.: +48226852071
email: krzysztof.bubrzyk@itwl.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 176:
Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji
00-909   Warszawa  ul.Krajewskiego 1A
tel.: +48261877883
fax.: +48261877888
Sekretarz KT:
mgr inż. Zenon Waliński
tel.: +48261845753
email: z.walinski@ron.mil.pl
Konsultant KT:
mgr inż. Waldemar Strybel
tel.: +48225567604
email: waldemar.strybel@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +48225567603
fax.: +4822 556 77 98
email: wpnsob@pkn.pl

Data powołania: 1994-05-26 Wersja do wydruku