KARTA INFORMACYJNA


KZ 504 ds. Rynku Nieruchomości
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Definicje i pojęcia w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomości; rodzaje umów w obrocie nieruchomościami; relacja pomiędzy pośrednikiem i klientem; kwalifikacje pośrednika w obrocie nieruchomościami; kodeks etyczny i kwalifikacje pośrednika w obrocie nieruchomościami.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
03.080.30;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
Federacja Konsumentów
Główny Urząd Statystyczny
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Ministerstwo Rozwoju
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/SS A10; 
Niniejszy KZ jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/SS A10; 
Przewodniczący:
dr Bartłomiej Dessoulavy-Śliwiński
tel.: +48225549000
email: bsliwinski@wne.uw.edu.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KZ 504:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KZ:
mgr inż. Izabela Grodek
tel.: +48225567543
email: izabela.grodek@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Usług
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +48225567428
email: wpnsus@pkn.pl

Data powołania: 2012-11-15 Wersja do wydruku