KARTA INFORMACYJNA


RS SBD - Rada Sektorowa Sektora Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Powrót Program prac Aktualne PN
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/WS 063; 
Niniejszy RS jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/WS 063; 
Przewodniczący:
prof. dr hab. inż. Henryk Zobel
tel.: +48228257289
email: h.zobel@il.pw.edu.pl
Sekretarz RS:
mgr inż. Małgorzata Pogorzelska
tel.: +48225567446
email: malgorzata.pogorzelska@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +4822 556 74 39
fax.: +4822 556 74 18
email: wpnsbd@pkn.pl

Data powołania: 2011-11-10 Wersja do wydruku