KARTA INFORMACYJNA


RS SPU - Rada Sektorowa Sektora Produktów Powszechnego Użytku
Powrót Program prac Aktualne PN
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Rozwoju
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/SS H22;  CEN/SS H99;  CEN/TC 194;  CEN/TC 281;  CEN/TC 355;  CEN/TC 369;  CEN/TC 93;  ISO/TC 186;  ISO/TC 285; 
Niniejszy RS jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/SS H22;  CEN/SS H99;  CEN/TC 194;  CEN/TC 281;  CEN/TC 355;  CEN/TC 369;  CEN/TC 93;  ISO/TC 186;  ISO/TC 285; 
Przewodniczący:
dr inż. Beata Witkowska
tel.: +48422534419
email: bwitkowska@iw.lodz.pl
Sekretarz RS:
mgr inż. Krystyna Klimaszewska-Wiak
tel.: 42 678 87 62
email: krystyna.wiak@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Produktów Powszechnego Użytku
90-132 ul.G. Narutowicza 75
tel.: +48426788762
fax.: +4842678 01 51
email: wpnspu@pkn.pl

Data powołania: 2011-11-10 Wersja do wydruku