KARTA INFORMACYJNA


KT 315 ds. Facility Management
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Definicje i pojęcia Facility Management, klasyfikacja usług Facility Management (systematyka grup usług w ramach Facility Management, domeny Facility Management, powiązania z innymi dziedzinami), zagadnienia związane z przygotowaniem i zawieraniem umów w obszarze Facility Management, podejście procesowe w Facility Management (definicja głównych procesów w obszarze Facility Management, pomiar efektywności procesów), kodeks etyczny w obszarze Facility Management, metody pomiaru i porównania ilościowego i jakościowego usług i środowiska Facility Management (benchmarking)
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
01.040.03; 03.080.99; 03.100.01; 35.240.99;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
Federacja Konsumentów
Główny Urząd Statystyczny
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Ministerstwo Rozwoju
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/TC 348;  ISO/TC 267; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/TC 348;  ISO/TC 267; 
Przewodniczący:
prof. n.dr hab. inż. Jerzy Mikulik
tel.: +48601301537
email: jmikulik@zarz.agh.edu.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 315:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
mgr inż. Izabela Grodek
tel.: +48225567543
email: izabela.grodek@pkn.pl
Konsultant KT:
mgr inż. Izabela Grodek
tel.: +48225567543
email: izabela.grodek@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Usług
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +48225567428
email: wpnsus@pkn.pl

Data powołania: 2013-04-26 Wersja do wydruku